HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (2023)

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions${title}Läser in...

Apple AirPrint är en inbyggd skrivardrivrutin som låter dig skriva ut från en iPhone, iPad eller iPod touch till de flesta HP-skrivare.

Notera:

För att komma åt ytterligare skrivarfunktioner som skanning och skrivarhanteringsverktyg, installera HP Smart-appen. För mer information, gå tillHP-skrivarinställningar (HP Smart-app).

Konfigurera skrivarens nätverksanslutning

Se till att skrivaren och din Apple-enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.

 1. Se till att Wi-Fi är påslaget på din Apple-enhet och att det finns en bock bredvid namnet på ditt lokala Wi-Fi-nätverk. Om du är ansluten till ett annat nätverk, tryck på namnet på ditt nätverk för att ansluta till det.

 2. Starta om skrivaren och kontrollera sedan skrivarens nätverksanslutningsstatus.

  • Skrivare med pekskärmskontrollpanel: Peka påTrådlösikonHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (1)eller öppnaNätverksinställningarellerUppstartmenyn för att se nätverksanslutningens status.

  • Skrivare utan kontrollpanel med pekskärm: Se till att lampan är bredvid ikonen eller knappen för trådlöstHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (2)är på och blinkar inte.

  Om skrivaren inte är ansluten, fortsätt till nästa steg.

 3. Placera skrivaren inom räckhåll för Wi-Fi-routerns signal och anslut den sedan till nätverket.

  (Video) Printing from iOS Using AirPrint | HP

  • Skrivare med pekskärmskontrollpanel: ÖppnaUppstart,Nätverk, ellerTrådlösa inställningarmenyn, väljWizard för trådlös installation, och följ sedan instruktionerna för att välja nätverksnamn och ange lösenordet.

  • Skrivare utan kontrollpanel med pekskärm: Tryck och håll nedTrådlösknappHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (3)i fem sekunder eller tills den trådlösa lampan börjar blinka. Inom två minuter, tryck och håll nedWPS(Wi-Fi Protected Setup)-knappen på routern tills anslutningsprocessen börjar. Skrivarens lampa för trådlöst slutar blinka när anslutningen är klar.

  • HP Deskjet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango-skrivare: Tryck och håll ned knappenWi-FiknappHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (4)och denKraftknappen på baksidan av skrivaren i fem sekunder tills den blå stapeln blinkar. Inom två minuter, tryck och håll nedWPSknappen på routern tills anslutningsprocessen börjar. Den blå stapeln slutar blinka när anslutningen är klar.

Skriv ut från din Apple-enhet

Skriv ut dokument, foton och webbsidor från appar för iPhone och iPad som stöder utskrift.

 1. Se till att skrivaren är påslagen, att patronerna är installerade och att papperet du vill skriva ut på är laddat i rätt pappersfack.

 2. Öppna objektet du vill skriva ut och tryck sedan påDela med sigikon (HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (5)ellerHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (6)), eller menyikonenHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (7).

 3. Rulla ner på skärmen och väljSkriva utfrån listan med alternativ.

  HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (8)

 4. Välj din skrivare och välj sedan utskriftsjobbinställningar som pappersstorlek, antal kopior och sidintervall.

  Notera:

  Tillgängliga inställningar beror på appen du skriver ut från, typen av utskriftsjobb och din skrivare. För ytterligare inställningar och skanningsverktyg, installeraHP Smart app.

 5. KnackaSkriva ut.

Vanliga frågor (FAQs)

Har du fortfarande en fråga? Hitta ytterligare svar och hjälp.

Vad händer om meddelandet "No AirPrint Printers Found" visas?

Kontrollera nätverksanslutningen och se till att AirPrint är aktiverat i skrivarinställningarna.

HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (9)

 1. Kontrollera nätverksanslutningen.

  • Se till att skrivarens Wi-Fi-signal är på och att den ansluts till samma nätverk som din mobila enhet. Om skrivaren har en trådlös ikon eller knapp med en lampa, se till att lampan lyser. Skrivaren kopplas bort från nätverket om lampan är släckt eller blinkar.

  • Flytta skrivaren och den mobila enheten närmare routern för att förbättra signalkvaliteten.

  • Öppna en webbplats för att kontrollera om internetanslutningen fungerar korrekt. Om Wi-Fi är långsamt eller intermittent, starta om routern genom att koppla ur nätsladden, vänta 15 sekunder och sedan återansluta sladden.

  • Starta om skrivaren för att rensa eventuella feltillstånd.

 2. ÖppnaAvancerade inställningar (EWS)i HP Smart-appen eller skriv skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält.

 3. I denNätverkinställningar, se till att AirPrint-statusen är.

(Video) How to Print from an iPhone to HP Printer (or iPad, (same process))

Hur använder jag AirPrint om ett Wi-Fi-nätverk inte är tillgängligt?

Skicka ett utskriftsjobb med en Wi-Fi Direct-skrivaranslutning. Slutför dessa steg när du är bredvid skrivaren.

HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (10)

 1. Hämta Wi-Fi Direct-skrivarens namn (exempel:DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) och lösenord.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Tryck påWi-Fi Directikon eller knappHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (11)för att visa Wi-Fi Direct-namnet och lösenordet. Eller frånRapportermeny, skriv ut enNätverkssammanfattningellerNätverkskonfigurationsida som visar detaljerna.

   HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (12)

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut en nätverkskonfigurationsrapport eller hjälpsida. Namnet och lösenordet listas under avsnittet Wi-Fi Direct.

   (Video) How to Configure AirPrint for an iPad : iTech: Help With Apple Devices

   HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (13)

   För att skriva ut en nätverksrapport, använd en metod som matchar kontrollpanelens knappar på din skrivare.

   • tryck påInformationknappHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (14).

   • Tryck och håll nedWi-Fi DirectknappHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (15)i 3 sekunder.

   • tryck påWi-Fi DirectHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (16)ochInformationHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (17)knappar samtidigt.

   • Tryck och håll nedÅterupptaknapp (HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (18)ellerHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (19)) i upp till 10 sekunder eller tills rapporten skrivs ut.

   • HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000, Pro 6400 och Tango-skrivare: Peka och håll nedInformationknappHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (20)tills alla knappar på kontrollpanelen tänds och peka sedan påInformationHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (21)ochAnnulleraHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (22)knappar samtidigt.

 2. Se till att papper är laddat i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 3. Om du vill skriva ut webbinnehåll, till exempel ett e-postmeddelande eller ett molnbaserat dokument, öppna objektet innan du fortsätter.

 4. Öppna menyn Wi-Fi-nätverk på din mobila enhet och välj sedan din skrivare som börjar med DIRECT i namnet och följt av modellnamnet.

  Notera:

  Det kan finnas flera Wi-Fi Direct-skrivare inom räckhåll för din mobila enhet. Se till att välja namnet på din skrivare i listan för att förhindra anslutnings- och utskriftsproblem.

  HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (23)

 5. Om du blir ombedd anger du lösenordet för Wi-Fi Direct och trycker sedan påAnsluta sig.

  HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (24)

 6. Öppna objektet du vill skriva ut och välj sedan alternativet attSkriva ut.

 7. VäljAirPrint, om du uppmanas.

  (Video) iPad-utskrift med Apple AirPrint

 8. Välj din skrivare och tryck sedan påSkriva ut.

 9. Om du tidigare var ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, gå tillbaka till Wi-Fi-nätverksmenyn för att återansluta till nätverket.

Hur kontrollerar jag utskriftsjobbstatus?

Under utskrift öppnar du Print Center-appen för att se utskriftsjobbstatus och inställningar.

 1. Medan utskriftsjobbet pågår öppnar du Apps Switcher för att se alla appar som nyligen har använts.

  • iPhones och iPads med en hemknapp: Tryck påHemknappen två gånger.

  • iPhone X och iPad eller senare: Svep uppåt från botten till mitten av skärmen och håll kvar tills apparna visas.

 2. VäljUtskriftscenterför att se utskriftssammanfattningen.

  Notera:

  Om Print Center inte är tillgängligt stängs appen automatiskt efter att utskriftsjobbet slutförts.

  HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (25)

Hur avbryter jag ett utskriftsjobb?

Avbryt utskriftsjobb från skrivarens kontrollpanel ellermed Print Center på din Apple-enhet.

 • Från skrivarens kontrollpanel: Tryck påAnnulleraknappHP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad) (26).

 • Från din Apple-enhet: Öppna Apps Switcher medan utskriftsjobbet pågår. För enheter med en hemknapp:, tryck påHemknappen två gånger. För iPhone X och iPad eller senare, svep uppåt från botten till mitten av skärmen och håll ned tills apparna visas. VäljUtskriftscenteroch tryck sedan påAvbryt utskrift.

(Video) Skriva ut med Trådlöst direkt med Apple AirPrint - HP LaserJet Pro M275

");$('#embeddedIframe32255').css({'width': '800px', 'height': 'auto'});});$(window).on("load", function(){ $(".table-responsive").addClass("enableScrollOnOverflow");$("img.docImage").addClass("img-responsive");$("img.docImage").css("max-width ","100%");// $(".section.expandable").prev(":not(.section.expandable)+.section.expandable").find(".expandableHeading").css(" border-top", "1px solid #ccc");$(".callout").closest("ol").addClass("calloutList");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});//ALM 3290 - ändringar startvar checkLC = getCCLC();if(checkLC === 'zh'){var anchorList = document.querySelectorAll('.content-link a'); //Välj alla ankartaggar med specifik klassnamnvar modifyAnchorList = Array.prototype.slice.call(anchorList); //Konverterar nodelist till arraymodifyAnchorList.forEach(function(element) {if (element.href.indexOf("zh -hans") > -1 || element.href.indexOf("zh-hant") > -1) { element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, "zh").replace( /zh-hant/g, "zh"); //ersätter zh-hans och zh-hant med zh}});}//ALM 3290 - ändrar slut});

FAQs

HP skrivarinställningar (Apple AirPrint för iPhone, iPad)? ›

På din mobila enhet öppnar du menyn Wi-Fi-nätverk och väljer sedan din skrivare med DIRECT i namnet. Om du tillfrågas, ange Wi-Fi Direct-lösenordet och klicka sedan på Anslut. Öppna det objekt som du vill skriva ut och välj sedan alternativet Skriv ut. Välj AirPrint om du anmodas.

Varför kan jag inte skriva ut från min iPad? ›

För att skriva ut trådlöst med din Apple-enhet (så som iPad, iPhone eller iPod touch), så måste du ladda ner och installera någon av följande applikationer från App Store: iPrint&Label. Mobile Cable Label Tool (för utskrift av kabeletiketter)

Kan inte hitta AirPrint skrivare? ›

På appens startskärm väljer du skrivarens namn eller bild. Under Avancerat ska du välja Avancerade inställningar eller Skrivarens hemsida (EWS). Välj Nätverk och leta sedan efter AirPrint. Om AirPrint visas väljer du det och sedan Status.

Hur installerar man AirPrint? ›

Anslut skrivaren till din Mac-dator med hjälp av rätt USB-kabel. Installera Mac-programvaran som medföljde skrivaren och kontrollera att en inställningsassistent för skrivare medföljer. Använd inställningsassistenten till skrivaren till att ansluta skrivaren till ditt Wi-Fi-nätverk.

Kan man skriva ut på skrivare från mobilen? ›

Du kan skriva ut från Chrome på en Android-enhet. Om du vill skriva ut från telefonen lägger du till en skrivare som kan hämta data via Wi-Fi eller ett mobilnätverk. på Android-enheten. Öppna sidan, bilden eller filen som du vill skriva ut.

Kan man koppla iPhone till skrivare? ›

Skriv ut trådlöst via AirPrint på en AirPrint-kompatibel skrivare från appar som Mail, Bilder och Safari. Många appar som finns på App Store har också stöd för AirPrint. iPhone och skrivaren måste finnas i samma Wi‑Fi-nätverk.

Varför fungerar inte tangentbordet till min iPad? ›

Anslut ditt Magic Keyboard eller Smart Keyboard/Smart Keyboard Folio. Starta om din iPad om tangentbordet inte svarar omedelbart. Kontakta Apple-supporten om det inte går att ansluta tangentbordet eller om andra problem som inte är relaterade till anslutning uppstår.

Varför kan jag inte skriva ut från mobilen? ›

Kontrollera om din mobil redan har Cloud Print-funktioner genom att gå till Inställningar, System, Skriv ut. Om du inte hittar funktionen måste du installera den själv. Gå in på Google Play, leta upp Cloud Print och välj Installera, Godkänn. 5.

Hur installerar man en skrivare till iPad? ›

Skriv ut från iPad via Google Cloud

Om du har en vanlig skrivare utan en trådlös WI-FI-anslutning och din skrivare inte har Air-print har du fortfarande möjlighet att skriva ut från din iPad via Google Cloud Print. Genom att installera Google Chrome är det möjligt att skriva ut från iPad.

Kan inte hitta HP skrivare? ›

Hämta och installera den senaste versionen av skrivarens fullständiga programvara från HP:s webbplats.
 • Gå till 123.hp.com.
 • Välj skrivaren i listrutan och klicka på Börja.
 • Klicka på Hämtaoch sedan på Öppna, Sparaeller Kör i alla fönster som visas för att hämta drivrutinen till din dator.

Varför går det inte att skriva ut på min skrivare? ›

Kontrollera lampan bredvid nätverksanslutningen på skrivaren. Om nätverket är aktivt är lampan grön. Kontrollera att du använder en nätverkskabel och inte en telefonsladd till att ansluta till nätverket. Kontrollera att nätverksroutern, hubben eller switchen är påslagen och att den fungerar korrekt.

Vad menas med AirPrint skrivare? ›

AirPrint är en teknik från Apple som hjälper dig skriva ut med hög kvalitet utan att behöva hämta eller installera drivrutiner. Med AirPrint-teknik är det enkelt att skriva ut bilder och dokument i hög kvalitet från din Mac, iPhone eller iPad.

Kan man skriva ut från en padda? ›

Använd AirPrint till att skriva ut trådlöst på en AirPrint-kompatibel skrivare från appar som Mail, Bilder, Safari och Freeform. Många appar som finns på App Store har också stöd för AirPrint. iPad och skrivaren måste finnas i samma Wi‑Fi-nätverk.

Hur skriver jag ut från Paddan? ›

På Android klickar du på meny-knappen, den med tre prickar på, och väljer "Print" eller "Skriv ut", sedan väljer du skrivaren och skriv ut. Om alternativet att skriva ut inte finns med, prova att använda en annan app eftersom inte alla appar kan skriva ut.

Hur ansluter jag min skrivare? ›

Så här ansluter du en trådlös skrivare:
 1. Välj Start och sedan Inställningar > Enheter > skrivare & skannrar > Lägg till en skrivare eller skanner. ...
 2. Vänta på att systemet hittar skrivare i närheten, välj den skrivare du vill använda och välj sedan Lägg till enhet.

Hur kopplar man telefonen till en skrivare? ›

Så här lägger du till en utskriftstjänst:
 1. Öppna appen Inställningar. på telefonen.
 2. Tryck på Anslutna enheter. Anslutningsinställningar. Utskrift.
 3. Tryck på Lägg till tjänst.
 4. Ange information om skrivaren.

Hur skriver man ut på en HP-skrivare? ›

Så här skriver du ut

Du kan lära dig hur du skriver ut från en USB- eller trådlöst ansluten HP-skrivare genom att följa stegen nedan. Välj den fil du vill skriva ut och öppna filen så att den visas på datorskärmen. Tryck på knapparna Ctrl och P på tangentbordet samtidigt.

Kan man koppla skrivare till surfplatta? ›

Du kan använda en Android-enhet som smarttelefon eller surfplatta till att konfigurera skrivaren i ett trådlöst nätverk. Installera bara appen HP Smart på telefonen eller surfplattan och ställ in skrivarens anslutning till det trådlösa nätverket.

Varför hittar inte telefonen skrivaren? ›

Kontrollera skrivarens anslutningsstatus: Kontrollera att den trådlösa signalen är på och att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din dator eller mobila enhet. Om din skrivare har en indikator bredvid ikonen eller knappen Trådlöst kontrollerar du att lampan lyser.

Kan inte installera min HP skrivare? ›

Steg 1: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 • Koppla bort USB-kabeln från skrivarens baksida. ...
 • Koppla bort USB-kabeln från datorn.
 • Vänta i fem sekunder.
 • Anslut USB-kabeln till skrivaren och datorn på nytt. ...
 • Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. ...
 • Försök att installera igen.

Vilken är den vanligaste kontakten som används för att koppla in i själva skrivaren när man ansluter den till en dator? ›

Parallellkabeln är den vanligaste kabeln för anslutning av dator till skrivare. De flesta skrivare och datorer har en parallellkontakt.

Hur aktiverar man tangentbordet på iPad? ›

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord. Tryck på Tangentbord och gör sedan något av följande: Lägg till ett tangentbord: Tryck på Lägg till nytt tangentbord och välj ett tangentbord i listan. Upprepa om du vill lägga till fler tangentbord.

Kan inte aktivera tangentbordet? ›

Så här lägger du till det igen:
 1. Öppna appen Inställningar. på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på System. Språk och inmatning.
 3. Tryck på Virtuellt tangentbord. Hantera tangentbord.
 4. Aktivera Gboard.

Hur får man tangentbordet att fungera? ›

Gå till Start och välj sedan Inställningar > Hjälpmedel > Tangentbord och aktivera växlingsknappen under Använd skärmtangentbordet. Ett tangentbord som du kan använda för att navigera på skärmen och skriva text visas på skärmen. Tangentbordet visas på skärmen tills du stänger det.

Kan inte skriva ut trådlöst? ›

Försök att ta bort och installera om skrivaren.
 • Ta bort skrivaren. Välj Start och sedan Inställningar > Enheter > Skrivare och skannrar . ...
 • Installera om skrivaren. ...
 • Installera om en trådlös skrivare. ...
 • Installera om en lokal skrivare.

Varför blir det ingen text när jag skriver ut? ›

Lösning ett: Kontrollera beräknade bläcknivåer och byt alla patroner som är tomma eller är nästan tomma. Låg bläcknivå kan bidra till dålig utskriftskvalitet. Följ stegen nedan för att kontrollera bläcknivåerna och byt sedan ut de patroner som är tomma eller är nästan tomma.

Kan inte ansluta till delad skrivare? ›

Ansluta en delad skrivare med hjälp av Inställningar
 • Välj Start -knappen och välj sedan inställningar > enheter> skrivare & skannrar.
 • Under Lägg till skrivare och skannrar väljer du Lägg till en skrivare eller skanner.
 • Välj den skrivare du vill använda och välj sedan Lägg till enhet.

Hur kan jag skriva ut en bild från min iphone? ›

Dela och skriva ut dina bilder
 1. Tryck på när du visar en bild.
 2. Om du vill dela bilden väljer du ett alternativ som AirDrop, Mail eller Meddelande.
 3. Om du vill skriva ut bilden sveper du uppåt och väljer Skriv ut från listan över åtgärder.

Kan man skriva ut SMS från Iphone? ›

När du har lagt till en skrivare till din iOS med AirPrint kan du direkt skriva ut ett textmeddelande med en trådlös anslutning. Genom att ladda ner skrivarens app eller ansluta USB-kabeln till din skrivare kan du också skriva ut från din iOS utan AirPrint.

Hur får jag min HP skrivare online? ›

Kontrollera att skrivarens utskriftskö inte är inställd på utskrift offline.
 1. Öppna Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka på skrivarikonen och välj Visa vad som skrivs ut.
 3. Välj Skrivare och välj sedan att ta bort alla markeringar bredvid Pausa utskrift eller Använd skrivare offline, om detta alternativ valts.

Hur gör man en skrivare aktiv? ›

Installera om skrivaren:
 1. Välj Start > Inställningar > Bluetooth & enheter > Skrivare & skannrar . Öppna inställningar för skrivare & skannrar.
 2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten. Bredvid Lägg till en skrivare eller skanner väljer du Lägg till enhet och följer anvisningarna för att lägga till skrivaren.

Hur starta om skrivare? ›

Starta om skrivaren
 1. Välj [Starta om skrivaren] på [Arkiv]-menyn.
 2. Bekräfta meddelandet som visas på skärmen och klicka sedan på [Starta om]. Skrivaren startar om. De teckensnitt som du laddade ned till skrivarens minne raderas. Om skrivaren startas om återgår samtliga inställningar till standardinställningarna.

Vad menas med att drivrutin saknas på skrivare? ›

Drivrutinen kan också ha skadats om du har råkat ut för strömavbrott, datorvirus eller andra datorproblem. Du kan ofta lösa de här problemen genom att ladda ned och installera den senaste skrivardrivrutinen.

Hur fungerar HP Skrivare? ›

Installera appen HP Smart och konfigurera skrivaren

Hämta appen HP Smart för Android, Apple iOS och iPadOS, Windows 10 och Mac för att konfigurera och använda din HP-skrivare till att skriva ut, skanna, kopiera och hantera inställningar. Placera skrivaren nära Wi-Fi-routern om du konfigurerar en trådlös anslutning.

Hur fungerar Skrivare med wifi? ›

Hur fungerar trådlösa skrivare? Precis som datorer och andra enheter kan trådlösa skrivare anslutas till wifi-nätverk. snart en skrivare är ansluten till samma nätverk som en dator eller surfplatta, kan den användas som ett utskriftsalternativ för den maskinen eller enheten.

Vad är det för fel på skrivaren? ›

Om skrivarens status visar ”Skrivare i felläge” kan det finnas ett problem med själva skrivaren. Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till datorn via en Wi-Fi- eller kabelanslutning. Kontrollera om papperet eller bläcket är slut, och se till att locket inte är öppet och att papperet inte har fastnat.

Hur kan man skriva ut? ›

Skriva ut från en vanlig skrivare
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna sidan, bilden eller filen som du vill skriva ut.
 3. Klicka på Arkiv. Skriv ut. Du kan också använda ett kortkommando: Windows och Linux: Ctrl + p. ...
 4. Välj önskad skrivare i fönstret som öppnas och ändra utskriftsinställningarna efter behov.
 5. Klicka på Skriv ut.

Vart kan man skriva ut gratis? ›

 • Låna dator. På Stadsbiblioteket har vi datorer på plan 1 och 2. ...
 • Skriv ut. Det är gratis att skriva ut eller kopiera tre A4-sidor per dag. ...
 • Kopiera. Det finns kopiatorer på flera våningsplan. ...
 • Skanna. Du kan även skanna dokument från kopiatorerna och få det skickat till din e-postadress. ...
 • Trådlöst nätverk.

Hur startar jag om Paddan? ›

Tryck in och släpp snabbt volymknappen längst från den övre knappen. Tryck ned den övre knappen tills enheten börjar starta om. Fortsätt hålla ned den övre knappen. På din iPad utrustad med en hemknapp: Håll ned hemknappen och den övre knappen.

Kan man använda paddan som telefon? ›

Kan man ringa med en surfplatta kan man undra. Svaret är ibland. Det beror nämligen på surfplattan och det finns surfplattor speciellt som är Android som klarar det. På en iPad däremot så går det inte att ringa annat än Facetime-samtal.

Kan man skriva i Word på iPad? ›

Konfigurera enskilda Office appar i iPhone eller iPad

Öppna en fristående mobil Office-appen (till exempel Excel) på iPhone eller iPad. Logga in med Microsoft-konto eller Arbets- eller skolkonto för Microsoft 365 och tryck sedan på Nästa.

Vad behövs för att installera och skriva ut på en skrivare som är ansluten i nätverket? ›

Du kan behöva behörighet för att installera vissa skrivare.
 • Välj sökikonen i Aktivitetsfältet , skriv Skrivare i sökfältet och välj sedan Skrivare & skannrar i sökresultatet för att öppna systeminställningen Skrivare & skannrar . ...
 • Bredvid Lägg till en skrivare eller skanner väljer du Lägg till enhet.

Hur fungerar AirPrint? ›

AirPrint är en teknik från Apple som hjälper dig skriva ut med hög kvalitet utan att behöva hämta eller installera drivrutiner. Med AirPrint-teknik är det enkelt att skriva ut bilder och dokument i hög kvalitet från din Mac, iPhone eller iPad.

Hur man skriver ut från skrivare? ›

Skriva ut från en vanlig skrivare
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna sidan, bilden eller filen som du vill skriva ut.
 3. Klicka på Arkiv. Skriv ut. Du kan också använda ett kortkommando: Windows och Linux: Ctrl + p. ...
 4. Välj önskad skrivare i fönstret som öppnas och ändra utskriftsinställningarna efter behov.
 5. Klicka på Skriv ut.

Hur kan jag skriva ut en bild från min iPhone? ›

Dela och skriva ut dina bilder
 1. Tryck på när du visar en bild.
 2. Om du vill dela bilden väljer du ett alternativ som AirDrop, Mail eller Meddelande.
 3. Om du vill skriva ut bilden sveper du uppåt och väljer Skriv ut från listan över åtgärder.

Hur skriver jag ut ett mail från min iPhone? ›

Du kan skriva ut ett enskilt e-postmeddelande från en konversation som innehåller flera e-postmeddelanden.
 1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Öppna det e-postmeddelande du vill skriva ut.
 3. Tryck på Mer uppe till höger i meddelandet. Skriv ut.

Kan man koppla en skrivare till en iPad? ›

Använd AirPrint till att skriva ut trådlöst på en AirPrint-kompatibel skrivare från appar som Mail, Bilder, Safari och Freeform. Många appar som finns på App Store har också stöd för AirPrint. iPad och skrivaren måste finnas i samma Wi‑Fi-nätverk.

Kan inte skriva ut på HP-skrivare? ›

Kontrollera lampan bredvid nätverksanslutningen på skrivaren. Om nätverket är aktivt är lampan grön. Kontrollera att du använder en nätverkskabel och inte en telefonsladd till att ansluta till nätverket. Kontrollera att nätverksroutern, hubben eller switchen är påslagen och att den fungerar korrekt.

Hur ansluter man en skrivare till mobilen? ›

Så här lägger du till en utskriftstjänst:
 1. Öppna appen Inställningar. på telefonen.
 2. Tryck på Anslutna enheter. Anslutningsinställningar. Utskrift.
 3. Tryck på Lägg till tjänst.
 4. Ange information om skrivaren.

Hur får man text från en bild? ›

Microsoft Translator

Denna kostnadsfria app översätter text från bilder till över 70 olika språk​ för Android- och iPhone-användare. Det enda du behöver är att trycka på kameraknappen och ha en bild redo.

Hur får man text på en bild? ›

Bläddra till och dubbelklicka på det foto som du vill använda och klicka sedan utanför arbetsytan. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka sedan på Rita textruta längst ned på menyn. Skriv den text som du vill ska visas i textrutan och dra sedan textrutan till önskad plats ovanpå bilden.

Varför går det inte att skriva ut mail? ›

Det går inte att skriva ut e-postmeddelanden eller bilagor

Avsändaren kan ha skickat e-postmeddelandet med konfidentiellt läge i Gmail aktiverat. Då går det inte att skriva ut meddelanden eller bilagor. Läs mer om meddelanden som skickats med konfidentiellt läge i Gmail.

Varför syns inte mina mail på iPhone? ›

Gå till Inställningar > E-post och tryck sedan på Konton. Tryck på Hämta nya data. Välj en inställning, som Automatiskt eller Manuellt, eller välj ett schema för hur ofta Mail-appen hämtar data.

Kan man ha två mailadresser i iPhone? ›

Första gången du öppnar appen Mail på iPhone kan du bli uppmanad att ställa in ett e-postkonto. Följ bara anvisningarna på skärmen. Gör följande om du vill lägga till fler e-postkonton: Öppna Inställningar > Mail > Konton > Lägg till konto.

Videos

1. Skriva ut med Trådlöst direkt med Apple AirPrint - HP LaserJet Pro 100
(HP Support)
2. Printing from Apple iOS to an HP Printer | HP Printers | @HPSupport
(HP Support)
3. Best Airprint Printers in 2023 - Directly from Apple to your Printer
(Blumoo)
4. Printing Wireless Direct Using Apple's AirPrint | HP LaserJet Pro M275 | HP
(HP Support)
5. How to Fix No AirPrint Printers Founder error on iPhone and iPad after iOS 13/13.4?
(Apple TechPage)
6. Connect iPhone to HP Deskjet 2700 & 2600 Series Printer Over Wi-Fi FULL SETUP
(Tricks Tips Fix)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 06/01/2023

Views: 5903

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.